Het energielabel is vandaag de dag verplicht voor eigenaren van een utiliteitsgebouw bij verkoop, verhuur en/of oplevering. Voor zowel nieuwbouw als bestaande utiliteitsgebouwen is een energielabel bij verkoop of verhuur verplicht. Bij nieuwe verhuur dient de eigenaar van het gebouw verplicht een afschrift van het energielabel aan de nieuwe huurder geven. Bij verkoop ontvangt de koper het energielabel van de vorige eigenaar. Het label voor utiliteitsbouwen is het EPA-U label.

EPA-U

Het EPA-label voor utiliteit, EPA-U, staat voor Energie Prestatie Advies Utiliteit. Dit Energie Prestatie Advies is door de overheid in het leven geroepen om haar klimaatdoelstellingen te bereiken. Deze doelstellingen zijn een uitwerking van de vastgelegde afspraken in Kyoto om de CO2 uitstoot te reduceren.

Wijziging 2014-2015 EPA-U

Per 1 juli 2014 is de wet- en regelgeving voor het EPA-U label flink aangescherpt. De belangrijkste wijziging is dat er bij een eventuele verkoop op verhuur verplicht een energielabel (EPA-U) moet worden overhandigd aan koper of huurder. De actieve handhaving wordt per 1 januari 2015 door de inspectie leefomgeving en transport uitgevoerd waarbij de boete voor het niet aanwezig zijn van een energielabel bij verkoop of verhuur kan oplopen maxmimaal € 20.250,=.Welke gebouwen dienen te voorzien worden van het EPA-U (utiliteit) label

 • Gezondheidszorggebouwen
 • Overheidsgebouwen
 • Horecagebouwen
 • Kantoorgebouwen
 • Bedrijfsverzamelgebouwen
 • Openbare bijeenkomst gebouwen zoals schouwburg e.d.
 • Onderwijsgebouwen
 • Sportgebouwen
 • Winkels

Welke gebouwen hoeven niet te voorzien worden van het EPA-U (utiliteit) label

 • Gebouwen waarvoor geen energie gebruikt wordt om het binnenklimaat te regelen
 • Beschermde monumenten
 • Gebouwen die worden gebruikt voor erediensten en religieuze activiteiten
 • Gebouwen die bestemd zijn om te worden gebruikt voor het bedrijfsmatig bewerken of opslaan van materialen en goederen, of voor agrarische doeleinden (zoals fabriekshallen);
 • Gebouwen die ten hoogste 2 jaar worden gebruikt, (tijdelijke bouwwerken)
 • Voor bewoning bestemde gebouwen die minder dan vier maanden per jaar worden gebruikt, en met een verwacht energieverbruik van minder dan 25% van het energieverbruik bij permanent gebruik (zoals recreatiewoningen);
 • Woonboten;
 • Alleenstaande gebouwen met een gebruiksoppervlakte van minder dan 50 m2.

Wij nemen voor u de verwarring weg

Het komt vaak voor dat een utilteitsgebouw meerdere functies heeft, denk bijvoorbeeld aan een fabriekshal met inpandig kantoor. In dit soort situaties is het raadzaam om goed advies in te winnen inzake het wél of niet “labelen” van het object bij verkoop, verhuur en/of oplevering. Beudeker Makelaars werkt nauw samen met partijen die per object nauwkeurig kunnen inschatten of een label voor u verplicht is. Tevens kunnen wij u begeleiden met het aanvragen van het juiste energielabel.