Dat geldt ook voor huurprijzen van zakelijk vastgoed. Soms blijkt een huurprijs veel te hoog ten opzichten van vergelijkbare objecten en soms blijft deze achter op de huurstijgingen in de buurt.

Voor huurder en verhuurder is het van belang om zich hiervan tijdig bewust te worden en het gesprek met de huurder of verhuurder aan te gaan over de huurovereenkomst.

Huurcontracten voor zakelijk vastgoed worden vaak afgesloten voor 3 of 5 jaar met opzegtermijn van 6 tot 12 maanden. Vooral aan het einde van een huurovereenkomst wordt vaak nagedacht over de markthuurprijs. Vaak te laat omdat dan de opzegtermijn reeds verstreken is. Tijdig reageren op veranderde situaties en veranderende huurprijzen is dus van belang.

Voor winkelruimte (artikel 7: 290 BW) is de wet hier speciaal in voorzien. Zowel huurder als verhuurder kunnen tussentijds (na 5 huurjaren) een huurprijsherziening vragen en deze zelfs bij de rechter afdwingen.

Een huurder van kantoor of bedrijfsruimte (artikel 7:230 a BW) die graag wil blijven huren maar de huurprijs te hoog vindt is het zaak tijdig in gesprek te gaan met de verhuurder. Voor de huurder die denkt een hogere huur te kunnen vangen is dat eveneens van belang. Het heronderhandelen over lopende huurovereenkomsten is een proces dat goed voorbreidt van start moet gaan en waarbij kennis van de markt en de wetgeving van essentieel belang zijn.

Afhankelijk van de spelregels die in het huurcontract staan en de regels die opgelegd worden door de wet adviseren wij om tussen de 18 en 24 maanden voor de opzegdatum deze procedure op te starten. Dit versterkt de eigen positie aanmerkelijk.
Beudeker makelaars begeleid zowel huurder als verhuurder bij deze procedures.
Wij maken vooraf marktscan en beoordelen het huurcontract en de juridische status van de opdrachtgever. Ook maken een economische analyse en in goed overleg met de opdrachtgever een risico analyse. Hierbij worden de belangen van de opdrachtgever centraal gesteld.
Hoe scherp wil deze de onderhandelingen ingaan, is er bereidheid om te verhuizen en zo ja wat zijn de alternatieve dan. Wil een verhuurder een huurder kwijt raken en wat krijgt hij daarvoor in de plaats.

De huurprijzen kunnen niet los gezien worden van secundaire zaken zoals eventuele verbeteringen aan het pand, langere of kortere huurtermijnen en mogelijk incentives. Her onderhandelen over huurprijzen wordt door ons dan ook breder getrokken dan alleen maar een advies over de gemiddelde huurprijs van vergelijkbare objecten. Het gaat om de huisvestingsvraag van een huurder en/of het lange termijn rendement van de verhuurder.

Zonder visie en zonder plan is de kans groot dat u geen goed resultaat boekt bij heronderhandeling huurovereenkomst. Met een herziening van de huurprijs en het heronderhandelen over de huurovereenkomst kunt u veel geld besparen. Eens een vrijblijvend eerste gesprek om de mogelijkheden te bekijken? Kom gerust eens langs. De koffie staat klaar.